Ultraljud

 

Ultraljud är ett värdefullt hjälpmedel vid många sjukdomar i exempelvis urinorgan, prostata lever mm. Vi gör ultraljud alla dagar i veckan.

Dräktighetskontroll kan ske från dag 26-28 i dräktigheten.

design idafiasveningsson.se