Laboratorium

Kliniken har utrustning för att analysera blod och urinprover samt prover från ex hud, sperma och tumörer. Vi gör det mesta medan patienten väntar vilket gör att vi snabbare kan få rätt diagnos. Ibland behöver vi dock skicka iväg prover för analys. Vi får svar på de flesta blodanalyserna inom en till fyra dagar medan vävnadsprover (biopsier) tar lite längre tid, 7-10 dagar.

Vi har en avancerad analysmetod för progesteron där vi kan hjälpa tikägare med rätt parningsdatum. Analysen tar upp till tre timmar och ni får svar samma dag. I samband med blodprovstagning görs även ett utstryk för att få ytterligare information.

design idafiasveningsson.se